De werkwijze van de osteopaat

Osteopathie is een vak dat zich richt op het optimaal functioneren van het lichaam. Beweging in de ruimste zin van het woord staat daarbij centraal. Zonder beweging wordt de mens vatbaarder voor ziektebeelden en blessures. Als osteopaat zijn wij gespecialiseerd in het opsporen en behandelen van deze bewegingsverliezen waardoor gezondheid geoptimaliseerd kan worden.

Osteopathie is een manueel vak. Dat wil zeggen dat wij middels correcties (manuele verrichtingen) van het lichaam bewegingsverlies trachten op te heffen. Deze werkwijze zie je ook terug bij andere manuele vakken zoals manuele therapie/fysiotherapie en chiropractie.

Wat osteopathie uniek maakt is dat wij het lichaam onderzoeken en behandelen vanuit een breed perspectief. Wij bekijken het lichaam van drie systemen:
  1. Het pariëtale systeem, de botten, spieren en gewrichten
  2. Het viscerale systeem, de organen en daarbij behorende structuren
  3. Het cranio-sacraal systeem, de schedel en daarbij behorende (hersen)zenuwen
Veel klachten en blessures komen vanuit problemen in één of meerdere van deze drie systemen. Zo zijn veel mensen wel bekend met de relatie tussen een hartprobleem en pijn in de linker schouder (dit is een relatie tussen het viscerale systeem en het pariëtale systeem). Of bijvoorbeeld dat een continue verhoging van stress, hoofdpijnklachten en spierspanning in nek- en schoudergebied kan geven (dit is een relatie tussen het cranio-sacrale systeem en het pariëtale systeem). Naast deze voorbeelden zijn er nog tal van andere relaties. De osteopaat is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van deze onderlinge relaties.